Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Social media

Categorie: Online marketing


Onder social media verstaan we websites en andere platformen via het internet waar gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en waar mogelijkheden worden geboden voor gebruikers om onderlinge contacten te onderhouden. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter en LinkedIn.

Sociale media zijn, naast weblogs, wiki's en forums, onderdeel van 'web 2.0', waarbij het wereldwijde web niet langer eenrichtingsverkeer is maar gebruikers in staat zijn zelf informatie te delen via het internet. 

De mogelijkheden om te communiceren en verbinden via social media zijn niet onopgemerkt gebleven door bedrijven en organisaties. Sociale media-marketing via Twitter en Facebook wordt volop ingezet voor promotie en klantenbinding.