Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Reclamezuil

Categorie: Out Of Home


Een reclamezuil is een hoge mast waarop reclameborden zijn aangebracht, meestal drie rondom. Het voordeel van een zuil boven andere vormen is dat een zuil weinig grondoppervlakte in beslag neemt, terwijl de hoogte tot wel zo'n 40 meter kan zijn. Sommige reclamezuilen draaien langzaam rond. Reclamezuilen worden vaak bij verkeersknooppunten geplaatst. Bepaalde firma's maken hun reclames opvallender door de zuil "aan te kleden" met verlichte of bewegende objecten.