Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Precario rechten

Categorie: Out Of Home


Belasting die aan de gemeente moet worden betaald voor het benutten van openbare zaken of plaatsen. Bijv. het café dat voor de consumenten tafels en stoelen op het voetpad zet, moet hiervoor betalen.