Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Platform Media Adviesbureaus (PMA)

Categorie: Organisaties


Het Platform Media Adviesbureaus (PMA) is de brancheorganisatie voor zeventien media-adviesbureaus. PMA is vooral actief op de achtergrond, maar neemt een belangrijke positie in bij marktontwikkelingen in de branche. Het lidmaatschap van PMA verenigt media-adviesbureaus die in de dagelijkse praktijk concurrenten van elkaar zijn. Omdat deze mediabureaus in hun werkzaamheden gebruikmaken van dezelfde beschikbare bereiksonderzoeken van de diverse media, is PMA aangewezen als kwaliteitsbewaker van deze onderzoeken.