Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Netto bereik

Categorie: Marketing


Netto bereik is het totaal aantal unieke personen dat is bereikt door een campagne of medium. Staat sterk in verband met het bruto bereik en de Gemiddelde Contact Frequentie (GCF). Netto bereik kan in een percentage of in absolute aantallen worden uitgedrukt.

Nettobereik = bruto bereik / gemiddelde contactfrequentie