Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Mobiliteitsmeting

Categorie: Onderzoek


Mobiliteitsinformatie geeft een volledig inzicht in verkeers- en vervoersstromen en mobiliteitspatronen van groepen mensen, als momentopname of trendanalyse. De omvang en aard van verplaatsingen naar specifieke gebieden zoals steden en/of stadsdelen kunnen hierdoor specifiek in kaart gebracht worden.