Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Google Location Data

Categorie: Organisaties


Met Google Location Data kan het datagebruik die een persoon met GPS heeft afgelegd opgezocht worden. Aan de hand hiervan kan het voor bedrijven nuttig zijn om hun retailgebieden af te zetten.