Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Gamification

Categorie: Marketing


Gamification is het gebruiken van speeltechnieken of spelprincipes maar in een niet-spelcontext. Dit wordt gedaan om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen. Via deze weg kan je iemand sturen zijn doel aan te passen door middel van bijvoorbeeld een beloning.

Je probeert met iemand zijn denkwijze te spelen, zo probeer je diegene een kant op te sturen of iets te geloven.