Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Earned media

Categorie: Marketing


Earned media houdt in dat je aandacht krijgt op basis van je prestaties. Het is wat je verdient omdat je bijvoorbeeld iets goed op de markt hebt gebracht. Dat resulteert in dat jij positief in het nieuws komt. Het kan ook zijn dat je negatief in het nieuws komt omdat je product niet goed functioneert bijvoorbeeld. 

Je kan denken aan mond-tot-mond reclame waar een bepaalde sneeuwbaleffect ontstaat. Je wordt besproken door vrienden en die vertellen het weer door. Het kan ook zijn dat iemand wat deelt van jou of een artikel/blog over je schrijft. Een bedrijf heeft nooit invloed op Earned media in tegenstelling tot Owned media waar jij bepaald hoe hoog je zit en hoe je wordt gezien door de andere.