Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Demografie

Categorie: Marketing


Bij demografie wordt gekeken hoe groot de bevolking is en hoeveel potentie de markt biedt. Door een goed beeld te schetsen op demografisch niveau kan het bedrijf bijvoorbeeld achterhalen hoe groot de potentiĆ«le doelgroep is en welke factoren daarbij aansluiten als kans of bedreiging. Bij de demografische factoren wordt onderzocht naar:  

 • Populatie 

 • Leeftijdsopbouw 

 • Gemiddeld inkomen 

 • Besteedbaar inkomen 

 • Infrastructuur 


Als het specifiek om de doelgroep gaat kijk je naar: 

 • Leeftijd 

 • Geslacht 

 • Burgerlijke staat 

 • Gezinsgrootte 

 • Religie 

 • Land van herkomst.