Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Cherry-picking

Categorie: Out Of Home


Cherry-picking is het bewust uitkiezen van plekken waar de reclame weergeven wordt,  dit op locaties waarvan u weet dat de doelgroep zich daar bevindt