Knowledge base

Verdiep je in vakjargon, terminologie en extra informatie

Buitenreclame Onderzoek (BRO)

Categorie: Organisaties


Het Buitenreclame Onderzoek werd in september 2011 gelanceerd en wordt elk kwartaal – rekening houdend met het wisselend aanbod van exploitanten – geüpdate. Het is het enige bereiksonderzoek dat daadwerkelijk oogcontact (Visibility Adjusted Contact) met de reclamecampagne rapporteert. Het is ook het bereiksonderzoek dat een unieke combinatie maakt tussen survey-onderzoek (GPS onderzoek naar verplaatsingen) en ‘Big Data’ (verkeers- en passantentellingen).

In 2016 is een begin gemaakt met een pilotonderzoek naar het meten van verplaatsingsgedrag door middel van een ‘app’ op de smartphone. Op termijn moeten de data die daarmee worden gegenereerd het huidige onderzoek naar verplaatsingsgedrag vervangen.

Het buitenreclame-onderzoek is uitgevoerd onder auspiciën van een JIC (Joint Industry Committee), waarin de Bond Van Adverteerders (BVA), het Platform Media Adviesbureaus (PMA) en Outreach zitting hebben.